Säätiö

SÄÄTIÖN HISTORIAA

Itsenäinen Kanneljärven kunta aloitti toimintansa vuoden 1925 alusta. Kanneljärven seurakunta oli aloittanut toimintansa vuonna 1922. Syyskuussa 1941 alkoi Kanneljärvellä sotilashallinnon aika, jolloin kunnan luottamusmiehistä koottiin kunnan esikunta ja alkoi asukkaiden paluu kotikuntaan ensimmäisen evakkomatkan jälkeen. Kunnan esikunnan toiminta loppui sen jättäessä Kanneljärven lopullisesti 1944, mutta kunnan asioiden hoitamista jatkettiin samojen henkilöiden toimesta Kanneljärven kunnan hoitokuntana Sysmässä.

Hoitokunnan puheenjohtajana toimi Salomon Kirjavainen ja hänen jälkeensä Herman Nikkanen, jonka johdolla hoitokunta ryhtyi 19.5.1948 annetun lain perusteella lopettamaan omaa toimintaansa.

Jo Karjalan Liitossa oli tullut esille ajatus, että luovutetussa Karjalassa toimintansa lopettaneiden yhteisöjen vähäiset varat tulisi koota yhteen ja jokaisen kunnan asukkaiden perustaa keskuuteensa yhteisö, jolla olisi edes jonkinlaiset taloudelliset mahdollisuudet toimia entisen kotiseutunsa asukkaiden ja yleisesti karjalaisuuden hyväksi.

Näin syntyi Kannel-säätiö, jonka säännöt vahvistettiin oikeusministeriössä 14.2.1949. Kanneljärven kunnan lisäksi varansa säätiöön luovuttivat Kanneljärven Osuuskassa, Halilan Osuuskauppa, Kanneljärven-Kivennavan Sähkö Oy, Kanneljärven maidonmyynti- osuuskunta, Kanneljärven sankarivainajien muistorahasto, Vapaussodan rintamamies- yhdistyksen Kanneljärven osasto, Hötsölän maamiesseurapiiri, Kanneljärven ja Harjun maamiesseurat, Kuuterselän ja Hämeenkylän sonniyhdistykset, Kanneljärven tarkastus- yhdistys ja Hötsölän nuorisoseura sekä eräs tuntematon lahjoittaja.

Säätiölle valittiin perustamisen jälkeen 11-jäseninen hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana aloitti Matti Kärkäs ja varapuheenjohtajana Simson Pilkka. Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan viisijäsenisen hallituksen, jonka puheenjohtajaksi tuli Herman Nikkanen, varapuheenjohtajaksi Viktor Muukkonen ja sihteeriksi Lilja Kurppa, joka toimi tehtävässään seuraavat 36 vuotta. Vuonna 1980 säätiön säännöt uusittiin siten, että säätiöllä ei enää ollut hallintoneuvostoa, vaan ainoastaan kuusijäseninen hallitus. Vuonna 2003 säätiön nimi muutettiin Kanneljärvi-säätiöksi.

Säätiön ehdottomasti tärkein tehtävä on ollut ja on hajallaan asuvien, entisen Kanneljärven kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisen yhteydenpidon aikaansaaminen ja ylläpitäminen ja perinteen ja paikallishistorian kerääminen ja tallettaminen jälkipolville.